Om

soundtrax.dk er en side, dedikeret til filmmusik. Det vil sige den originalt komponerede musik, der bruges i film, og ikke diverse pop-, rock- og rapnumre, der høres i filmene, og jævnligt udkommer på CD med betegnelsen “Music from and inspired by”. Her er det filmenes scores, det handler om.